mapa strony   |   kontakt   |

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

DANE ADRESOWE:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
tel/fax: (0...86) 216 34 54
e-mail: sekretariat@piw.lomza.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
7.30-15.30

NIP: 718-16-96-930
REGON: 450672484

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomeg

16.05.2019, 13:39

 Ogłoszenie z dnia 16 maja 2019r.

Zgodnie z §7 ust. 1 oraz §8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017, poz. 729,) informujemy, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego.

Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego:

»»
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marek Norowski
Dokument z dnia: 19.05.2008
Dokument oglądany razy: 53 696
Opublikował: Marek Norowski
Publikacja dnia: 22.10.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl