Dostęp do informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznych w PIW ŁOMŻA odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112 poz.1198) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 poz.619).

Informacja publiczna , która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składany jest:

* na piśmie,
* ustnie - jedynie w zakresie informacji , które mogą być niezwłocznie udostępnione.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Osobą uprawnioną do udostępnia informacji publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży.

 Wzór udostępnienia informacji publicznej
Podpisał: Marek Norowski
Dokument z dnia: 26.05.2008
Dokument oglądany razy: 2 932
Opublikował: Marek Norowski
Publikacja dnia: 27.05.2008
 
wydruk z dnia: 19.01.2019 // bip.piw.lomza.pl