mapa strony   |   kontakt   |

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Ogłoszenie o naborze do wykonywania czynności urzę

05.01.2018, 12:27

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów na urzędowych lekarzy weterynarii do wykonywania zleconych czynności związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w ramach umowy zlecenie w 2018 roku.

»»

Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomeg

03.01.2018, 14:11

Ogłoszenie z dnia 02 stycznia 2018r.


Zgodnie z §7 ust. 1 oraz §8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017, poz. 729,) informujemy, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego.

»»


bip.gov.pl