mapa strony   |   kontakt   |

Podstawy prawne działania

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 121, poz. 842),
 2. ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 10 grudnia 2003r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz. 145),
 5. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr 171, poz. 1225),
 6. ustawy z dnia 23 sierpnia 2001r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. z 2001r. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm.),
 7. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.),
 8. ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 148, z późn.2104 zm.),
 9. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880),
 10.  ustawy z dnia 21 stycznia 2005r. o doświadczeniach na zwierzętach ( Dz. U. z 2005r. Nr 33, poz. 289),
 11. niniejszego Regulaminu Organizacyjnego, oraz innych ustaw szczególnych zawierających zadania i kompetencje Inspekcji Weterynaryjnej.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marek Norowski
Dokument z dnia: 26.06.2008
Dokument oglądany razy: 3 389
Opublikował: Marek Norowski
Publikacja dnia: 28.08.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl